Uddannelse og støttemuligheder

Specialpædagogisk Støtte (SPS)
Som synshandicappet studerende på ungdomsuddannelse og videregående uddannelse kan du søge Specialpædagogisk Støtte til hjælpemidler, materialer og sekretærbistand. Du skal rette henvendelse til SPS-vejlederen på din uddannelse som i samarbejde med dig søger om det nødvendige.

Som studerende kan Instituttet for Blinde og Svagtseende (IBOS) studievejledning tilbyde dig rådgivning og vejledning med udgangspunkt i din synsmæssige situation. Vi er to studievejledere – en for ungdomsuddannelserne og en for de videregående uddannelser samt en socialrådgiver. Du er velkommen til at kontakte os.

Forsørgelse
Som synshandicappet studerende på ungdomsuddannelse og videregående uddannelse kan du søge SU og evt. handicaptillæg eller revalidering. Revalidering kan søges, hvis din arbejdsevne er begrænset samt revalideringen er nødvendig, for at du kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Det er vanskeligt at sige noget konkret om praksis, da det er sjældent at der bevilges revalidering til længerevarende uddannelser i det ordinære uddannelsessystem efter det blev muligt at søge handicaptillæg.

Revalidering betyder:
1. at kommunen kan bevilge forsørgelse i form af revalideringsydelse til en uddannelse, såfremt kommunen vurderer at uddannelsen er realistisk i forhold til gennemførelse og at opnå beskæftigelse efterfølgende.

2. at kommunen kan henvise revalidenden til at leve af SU og eventuelt handicaptillæg. Som godkendt revalidend kan man få dækket udgifter til bøger og befordringsgodtgørelse uanset om man er bevilget revalideringsydelse eller lever af SU og eventuelt handicaptillæg.

SU og handicaptillæg søges via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (tidligere SU-styrelsen). Handicaptillæg blev indført som ny ordning 1/8 2004. Det er vores erfaring at man som synshandicappet får tildelt ydelsen hvis man ser 6/60 eller derunder eller hvis der er væsentlige andre komplekse problemstillinger så som synsfeltindskrænkning, pletvise synsfeltudfald (scotomer) eller andre meget begrænsende problemstillinger.

Der bevilges kun handicaptillæg til videregående uddannelser. Betingelsen for at modtage handicaptillæg er, at der er tale om en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Funktionsnedsættelsen skal være af en sådan sværhedsgrad, at den studerende har meget betydelige vanskeligheder ved, at have et studiejob ved siden af sit studium. Selvom funktionsnedsættelsen gør, at den studerende er længere tid om at tage sin uddannelse, indgår det ikke i Styrelsens vurdering af, om den studerende kan få handicaptillæg. Den studerende kan ikke forvente at få tildelt handicaptillæg, hvis arten og sværhedsgraden – og dermed den samlede symptombyrde – ikke nedsætter erhvervsevnen betydeligt.

Studiejob
Et studiejob kan være et hvilket som helst arbejde, som den studerende kan have ved siden af sit studium. Styrelsen skal ikke anvise et bestemt job, som den studerende kan påtage sig.

Om et studiejob er relevant for studiet eller om lokale forhold eller beskæftigelsessituationen spiller ind på mulighederne for at få et studiejob, indgår ikke i vurderingen af, om den studerende kan få handicaptillæg. Et studiejob kan være ugentligt, månedligt eller ligge i ferier eller undervisningsfrie perioder.

Dokumentation
Tildeling af handicaptillæg sker udelukkende på baggrund af den lægelige beskrivelse af funktionsnedsættelsen.

Styrelsen vurderer en ansøgning individuelt på baggrund af fyldestgørende og aktuel lægelig dokumentation for funktionsnedsættelsen med oplysninger om sygdoms- og behandlingsforløb, aktuel tilstand og forventet udvikling. Dokumentationen kan være fra enten hospital, en speciallæge eller egen læge i form af journaloplysninger, en speciallægeerklæring eller en lægelig udtalelse, som ikke må være mere end et år gammel.

Studievejledningen på Instituttet for Blinde og Svagsynede
Dorthe Randahl Nielsen
Ungdoms-/studievejleder
39 45 23 51
drn@ibos.dk

Anne Bjørkmann
Studievejleder
39 45 23 63
bjo@ibos.dk

Janny Lam
Socialrådgiver
39 45 23 19
jr@ibos.dk

Der er lukket for kommentarer.