Andre behandlinger

Når briller eller kontaktlinser ikke længere er tilstrækkeligt til at bedre synet har hornhindetransplantation hidtil været den eneste mulighed. Selv om en hornhindetransplantation i de fleste tilfælde kan bedre synet, er forløbet langt. Der er derfor en betydelig interesse for at udvikle metoder der kan bedre synet for patienter med keratoconus som ikke længere kan hjælpes med optiske midler. Effekten og sikkerheden ved metoderne er ikke fuldt ud dokumenteret og tilbydes ikke rutinemæssigt.

Excimer-laserbehandling
Med en Excimer-laser anvendes ultraviolet lys til at “fordampe” dele af overfladen på hornhinden. Metoden er populær ved behandling af nærsynethed hvorved hornhinden “slibes” fladere således at lysbrydningen nedsættes. Herved kan man i mange tilfælde undgå at anvende briller eller kontaktlinser. Ved keratoconus kan metoden også anvendes til at “slibe” hornhinden mere rund således at briller eller kontaktlinser kan anvendes igen. Det er dog kun ved lette tilfælde af keratoconus metoden kan anvendes; hvis hornhinden er meget krum og tynd kan der ikke fjernes tilstrækkeligt meget væv – og operationen hjælper ikke ligesom der kan dannes arvæv i hornhinden som yderligere slører synet. Behandlingen anvendes enkelte steder i Danmark.

Støtteringe (INTACS)
For ca. 10 år siden anvendtes i nogle tilfælde plastik-støtteringe (INTACS) implanteret i hornhindens perifere del til at behandle lettere grader af nærsynethed. Metoden anvendes ikke længere hertil eftersom en Excimer-laserbehandling er mere præcis. Men siden da har man erfaret at indsættelse af støtteringe også i visse tilfælde kan give en mere rund hornhinde ved for eksempel keratoconus. Som ved Excimer-laserbehandling er det dog kun ved lette tilfælde af keratoconus metoden kan anvendes; hvis hornhinden er meget krum og tynd kan hornhinden ikke gøres tilstrækkelig rund. Metoden har dog den fordel at den er reversibel – det vil sige at støtteringene kan fjernes igen. Behandlingen udføres på Århus Universitetshospital, Øjenafdelingen.

UV cross-linking
Hornhinden består af tynde kollagen-fibre. Hvis forankringen på langs og på tværs af kollagen-fibrene i et væv øges bliver vævet mere stift. For ca. 15 år siden kom de første undersøgelser der viste at man kan forstærke hornhinder med keratoconus ved at opløse et B2-vitamin (riboflavin) i hornhinden og herefter belyse hornhinden med ultraviolet lys. Behandlingen forkortes “CXL” (der står for corneal cross-linking eller UV cross-linking). Når riboflavin bliver bestrålet med ultraviolet lys (UV-lys), dannes der frie radikaler. Disse skaber krydsbindinger mellem bindevævsfibrene i hornhinden. De frie radikaler ødelægger også levende celler. I laboratorieforsøg øger UV cross-linking hornhindens trækstyrke flere gange

Behandlingen er i dag alment accepteret og tilbydes i de fleste lande i Europa samt i USA. Behandlingen anvendes ved patienter med udvikling i keratoconus-tilstanden. Keratoconus må ikke være alt for fremskreden når behandlingen udføres. Mange studier har gennem de seneste år vist, at behandlingen i de fleste tilfælde kan stoppe udviklingen af keratoconus og derfor hindre at synet bliver dårligere, end det allerede er. Generelt bliver synet ikke bedre efter behandling, og man skal stadig regne med at have behov for briller eller kontaktlinser. Der er ikke beskrevet alvorlige langtidsbivirkninger af behandlingen.

I klinikken udføres behandlingen således: I dråbebedøvelse fjernes hornhindens overfladeceller. Der dryppes nu med riboflavin hvert 5. min i ca. en halv time. I mikroskop kontrolleres at den gule riboflavin har mættet hornhinden, og at hornhindens tykkelse er mindst 0,4 mm tyk. Herefter bestråles hornhinden med UVA lys (370 nm) i 10-30 min.

Efterbehandlingen er eventuelt bandagekontakt-linse, samt forebyggende antibiotika og smertestillende dråber eller tabletter. Efter få dage er hornhinden igen dækket af overfladeceller, men resten af hornhinden er let uklart fordi celler og nerver ved behandlingen dør i ned til 0,3 mm dybde. I løbet af 3-6 måneder er celler og nerver igen vokset ind i hornhinden i normalt omfang. De vigtige bagsideceller bliver ikke påvirket af behandlingen. Der ses lettere slør med lettere synsnedsættelse til i 2-3 måneder.

Behandlingen udføres på øjenafdelingerne på Rigshospitalet/Glostrup samt på Aarhus Universitetshospital.

Der er lukket for kommentarer.