Hyppighed af keratoconus

Frekvensen af keratoconus er ukendt i Danmark. Øjenafdelingen på Århus Sygehus har lavet en undersøgelse over antal tilfælde i Danmark.

Hvis man har keratoconus, er den sædvanlige procedure, at ens optiker eller egen læge henviser en til en øjenlæge. Hvis graden af keratoconus er udtalt, henvises videre til en øjenafdeling på landets sygehuse.

Patienter ved de danske sygehuse er registreret med en diagnosekode. I tilfælde af keratoconus er diagnosekoden DH186. Oplysningerne er siden 1995 blevet samlet under Landspatientregistret. Vi har spurgt Landspatientregistret om antallet af nyrapporterede tilfælde af sygdommen i perioden 1995-2005.

Der blev diagnosticeret mellem 37 og 116 nye patienter med keratoconus hvert år i perioden. Hvis man regner på tallene, kommer man frem til, at dette svarer til 1,3 nye patienter per 100.000 indbyggere pr år (incidens). Hvis man regner videre, finder man, at antallet af patienter pr 100.000 indbyggere er 86. Dette svarer til, at der er omkring 4600 personer med keratoconus i Danmark eller sagt på en anden måde; 0,1 ‰ af Danmarks befolkning lider af hornhindesygdommen.

Udregningen er baseret på hospitaliserede tilfælde. Det må dog forventes, at sygdomme hos visse personer endnu ikke er så langt fremskreden, at de er henvist hele vejen gennem systemet til et sygehus, samt at visse personer stadig går til kontrol hos en øjenlæge uden at være henvist til et sygehus. Hvor mange tilfælde dette drejer sig om vides ikke, men det korrekte antal af personer med keratoconus må således formodes at være højere end 4600 personer.

Der er lukket for kommentarer.